Излезе от печат книгата „Възпитание на детото в утробата на майката“.

Книга "Възпитание на детето в утробата на майката" Книгата "Възпитание на детето в утробата на майката" е съставена изцяло по мисли от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Тя излезе от печат в началото на 2018 г. Разпространява се безплатно в електронен и книжен вариант. Електронната книга може да бъде свалена от тук: "Възпитание на детето в утробата на майката" Ако предпочитате хартиен...