Материали

Мили приятели и сподвижници подкрепящи идеята ни, Тук предвиждаме да публикуваме полезни видеа и други материали за прилагане на пренаталното възпитание, а също и наши лични опитности по време на бременността на майката. Отворени сме за идеи и други материали за алтернативни методи, които могат да се прилагат по естествен начин и след раждането на детето! :) Безплатен електронен вариант на...

Цели

Фондация ДУХ.БГ е основана през 2017 г. в гр. София, като основна нейна цел е популяризиране и разпространение на материали за пренаталното възпитание на децата в утробата на майката, а също и информация за всякакви други алтернативни педагогически методи на обучение на подрастващото поколение.